d

Önümler

 • HTS seriýasy Servo ýeke nasos

  HTS seriýasy Servo ýeke nasos

  HTS seriýaly sero nasosy, Germaniýanyň ECKERLE EIPC seriýaly dişli nasosynyň ornuny tutup biljek ösen tehnologiýa üçin daşary ýurt gidrawlik nasosyny giňişleýin öwrenmek bilen kompaniýamyzyň täze energiýa tygşytlaýjy önümidir.HTS seriýaly sero nasosy, özbaşdak intellektual eýeçilik hukugy bolan oýlap tapyş patentine we dört peýdaly model patentine eýe bolan özbaşdak öndürilen önüm, nasos rezin we plastmassa maşynlarynyň sero gidrawlik ulgamlarynda, guýma maşynlarynda, aýakgap maşynlarynda, dokma maşynlary we ş.m.

 • HTS seriýasy Servo goşa nasos

  HTS seriýasy Servo goşa nasos

  HTS seriýaly sero nasosy, Germaniýanyň ECKERLE EIPC seriýaly dişli nasosynyň ornuny tutup biljek ösen tehnologiýa üçin daşary ýurt gidrawlik nasosyny giňişleýin öwrenmek bilen kompaniýamyzyň täze energiýa tygşytlaýjy önümidir.HTS seriýaly sero nasosy, özbaşdak intellektual eýeçilik hukugy bolan oýlap tapyş patentine we dört peýdaly model patentine eýe bolan özbaşdak öndürilen önüm, nasos rezin we plastmassa maşynlarynyň sero gidrawlik ulgamlarynda, guýma maşynlarynda, aýakgap maşynlarynda, dokma maşynlary we ş.m.

 • QHP seriýasy Servo ýeke nasos

  QHP seriýasy Servo ýeke nasos

  QHP seriýaly servo nasosy, Japanaponiýa SUMITOMO QT seriýaly içerki dişli nasosyň ornuny tutup biljek ösen tehnologiýa üçin daşary ýurt gidrawlik nasosyny giňişleýin öwrenmek bilen kompaniýamyzyň täze energiýa tygşytlaýjy önümidir.QHP seriýaly nasos, özbaşdak intellektual eýeçilik hukugy bolan oýlap tapyş patentine we dört peýdaly model patentine eýe bolan özbaşdak öndürilen önüm, nasos rezin we plastmassa maşynlarynyň sero gidrawlik ulgamlarynda, guýma maşynlarynda, aýakgap maşynlarynda, dokma maşynlary we ş.m.

 • QHP seriýasy Servo goşa nasos

  QHP seriýasy Servo goşa nasos

  QHP seriýaly servo nasosy, Japanaponiýa SUMITOMO QT seriýaly içerki dişli nasosyň ornuny tutup biljek ösen tehnologiýa üçin daşary ýurt gidrawlik nasosyny giňişleýin öwrenmek bilen kompaniýamyzyň täze energiýa tygşytlaýjy önümidir.QHP seriýaly nasos, özbaşdak intellektual eýeçilik hukugy bolan oýlap tapyş patentine we dört peýdaly model patentine eýe bolan özbaşdak öndürilen önüm, nasos rezin we plastmassa maşynlarynyň sero gidrawlik ulgamlarynda, guýma maşynlarynda, aýakgap maşynlarynda, dokma maşynlary we ş.m.

 • V seriýaly ýeke nasos

  V seriýaly ýeke nasos

  V seriýaly ýeke nasoslar Model görkezmesi (F3-) 25V 19 A -1 A 22 R Bellik seriýasy Çalyşma port birikmeleri Şah görnüşi Çykyş ýerleri Dizaýn belgisi Aýlanyş belgisi ýok ro Nebit seriýasy nebit emulsiýasy suwuk suw glikol-suwuk fosfat ester suwuklygy 20V 2.3. 4.5.6.7.8.9.10. nasosyň şahanyň ujy formasy co Çep eli co ...
 • T6 / T7 seriýaly ýekeje nasos

  T6 / T7 seriýaly ýekeje nasos

  T6 / T7 seriýaly ýeke awtoulag nasosy Deşik aýlaw 1 11 Alty kelleli bolt 4 4 Nebit möhüri 1 8 gönüburçly möhür 1 Model belligi T7B S -B10 -1 R 0 -A 1 01 Seriýa görnüşi kody Akym kody Akym görnüşi Aýlanma rozetkasynyň portlary Dizaýn belgisi Möhür derejesi Port ölçegleri T7B NOOK: Men ...
 • T6 / T67 / T7 seriýaly goşa nasos

  T6 / T67 / T7 seriýaly goşa nasos

  T6 / T67 / T7 seriýaly goşa wanly nasos seriýa nomeri mukdar mukdary Qty seriýa nomeri mukdar mukdary Qty seriýa mukdary mukdar kwty 1 ok 1 6 şnur simini saklaýan halka 2 11 orta nasos korpusy 1 2 tekiz açar 1 7 kestaneli ýadro 1 3 Alty boltlar 4 8 Deşik aýlaw 1 13 gönüburçly möhür 1 4 Öňki gapak 1 9 gönüburçly möhür 1 14 Yzky gapak 1 5 Nebit möhüri 1 10 Öň nasosy 1 15 Alty bolt 4 Port pozisiýasy (Nasosyň ujundan görünýän görnüşler) Model belligi T ...
 • T6 / T67 / T7 seriýaly üç nasos

  T6 / T67 / T7 seriýaly üç nasos

  T6 / T67 / T7 seriýaly üç gatly nasos modeliniň belligi T6DCC (M) -42 -17 -10 -1 R 02 -A 1 01 Seriýa görnüşi kody Şahyr nasosyň süýşmesi Orta nasosyň süýşmegi Levei portunyň möhürlenmegi T67DBB NOOK: Senagat görnüşi M: Jübi ulagynyň görnüşi S: SAE J744 monta f flanes 014 / B14、017 / B17 、 020 / B20、024 / B24 、 028 / B28、031 / B31 、 035 / B35、038 / B38 、 042 / B42、045 / B45 、 050 / B50、061 B02 、 B03 、 B04 、 ...
 • T6GC / T7GB seriýaly ýeke awtoulag nasosy

  T6GC / T7GB seriýaly ýeke awtoulag nasosy

  Gurluşyk tehnikasy, esasanam syýahat enjamlary üçin ýokary basyşly we ýokary öndürijilikli pin görnüşli nasos.1. Dwigatel ýa-da dişli guty bilen gönüden-göni hereket edip boljak podşipnik gurluşy we gönüburçly süýüm şekilli dizaýny.2. goşa ýagly möhür gurluşy, ykjam enjamlaryň ýaramaz gurşawyna uýgunlaşyň.3. plug-in gurluşyny ulanyp, nasos ýadrosy we T6C we T7B vane nasos nasos ýadrosy düýbünden çalşylýar, saklamak aňsat.T6GC / T7GB seriýaly ýeke awtoulag nasoslarynyň modeli Desig ...
 • T6 / T7 seriýaly kartrij

  T6 / T7 seriýaly kartrij

  T6 / T7 seriýaly patronlar Seriýa belgisi Adyň mukdary Seriýa belgisi Adyň mukdary Seriýa belgisi Adynyň mukdary 1 Kesilen pan kellesi nurbat 2 6 pyçak 10 ýa-da 12 11 stator 1 2 Içki diş gulp ýuwujy 2 7 Rotor 1 12 Basyş gapdal paneli 1 3 Süýşýän rulon 1 8 Okuw 10 ýa-da 12 13 Saklamak halkasy 1 4 Gapdal panel 1 9 Bez 1 14 gönüburçly möhür 1 5 pin 3 10 Deşik simini saklaýan halka 1 15 gönüburçly möhür 1 Model belligi Öň kartrij T6DC -45 R 1 Kartrij seriýasynyň akym kody aýlanmak ...
 • V seriýaly goşa nasos

  V seriýaly goşa nasos

  V seriýaly goşa nasoslaryň modeli görkezmesi (F3-) 352V 38 A 17 -1 AB 22 R Bellik seriýasy Akym-şahanyň ahyrky nasosy Port birikmesi suw glikol-suwuk fosfat ester suwuklygy 2520V 10、12、14、15、17、19、21、25 A-SAE A-SAE4-bolt flanes 2、3、4、5、6、7、8、9、10 、 11、12、14 1-tr açary 151-Aýlaw 22-nji bölüme serediň pump Görkezişler nasosyň şahasynyň ujuny emele getirýär clock Sagadyň ugry boýunça sag eli Çep eli ...
 • T6GCC / T7GCB / T7GBB seriýaly goşa nasos

  T6GCC / T7GCB / T7GBB seriýaly goşa nasos

  T6GC. B06 、 B08 、 B10 、 B12 、 B14 、 B17 、 B20 、 B22 、 B25 、 B28 、 B31 B03 、 B05 、 B06 、 B08 、 B10 、 B12 、 B14 、 B17 、 B20 、 B22 、 B25 、 B28 See seret nasosyň ujundan R-ClockwiselCW erc Sagadyň ugry boýunça (CCW B B 1-S1-iň aşagyndaky surata serediň ...
12Indiki>>> Sahypa 1/2