Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Derňewi iberenimizden soň näçe wagtlap seslenme alyp bilerin?

Iş gününde 12 sagadyň dowamynda size jogap bereris.

Göni öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?

Biziň öz guýma zawodlarymyz we bir CNC gaýtadan işleýän zawodymyz bar, öz halkara satuw bölümimiz hem bar.Hemmesini özümiz öndürýäris we satýarys.

Customöriteleşdirilen önümleri edip bilersiňizmi?

Hawa, esasan müşderileriň çyzgylaryna ýa-da nusgalaryna laýyklykda ýöriteleşdirilen önümleri edýäris.

Haýsy önümleri hödürläp bilersiňiz?

Denison T6, T7 seriýalary, Vickers V, VQ, V10, V20 seriýalary, Tokimec SQP we YUKEN PV2R seriýalary ýaly önümlerimiz, asyl önümleri bilen birmeňzeş.

Töleg möhleti näçe?

Siziň üçin sitata berenimizde, geleşik ýoluny, FOB, CIF, CNF we ş.m. tassyklarys.

Köpçülikleýin önümçilik harytlary üçin önüm öndürmezden ozal 30% goýum we resminamalaryň göçürmesine garşy 70% balans tölemeli.Iň ýaýran ýol T / T, L / C hem kabul ederliklidir.

Harytlaryňyz esasan nirä eksport edilýär?

Önümlerimiz esasan ABŞ, Germaniýa, Japanaponiýa, Ispaniýa, Italiýa, Angliýa, Koreýa, Awstraliýa, Kanada we ş.m. ýaly 30-dan gowrak ýurda eksport edilýär. Müşderilerimize otly, awtoulag, forklift we gurluşyk tehnikasy bilen meşgullanýan köp sanly OEM müşderisi bar, biz Hytaýda esasy kasting üpjün edijilerinden biri hökmünde dünýäniň iň gowy 500 kompaniýasynyň 10-dan gowragy bilen eýýäm hyzmatdaşlyk edipdi.